Iekārtu serviss

EnergoPro SIA piedāvā vidējā sprieguma iekārtu apkopi un pēcgarantijas remontu. Tāpat veicam esošo iekārtu aprīkošanu objektā ar motoru piedziņām un citiem tehniskiem risinājumiem. Mūsu personāls ir kvalificēts un izgājis apmācību ražotāja rūpnīcās.

Elektroenerģijas sadales un pārvades apakšstacijās līdz 330kV, kas nodotas ekspluatācijā, veicam releju aizsardzības un mērmaiņu kārtējās pārbaudes , kā arī ārpuskārtas pārbaudes releju aizsardzības defektu noteikšanai un to novēršanai. Iekārtu ražotājrūpnīcas praktiskajos kursos ir iegūtas zināšanas par pusvadītāju un mikroprocesoru relejiem, kas ir bijuši ekspluatācijā vairāk kā 20 gadus to nomaiņu un ieregulēšanu, piedāvājot labākos risinājumus.