Apmācības

Piedāvājam iegūt vai atjaunot zināšanas, jauniem kā arī pieredzējušiem releju aizsardzības inženieriem par sadales tīklu SPACOM, RED500, REF542plus, Relion 615, 620 un 630 sērijas relejiem un pārvades tīklu Relion 650 un 670 sērijas relejiem. Kursi ietver PCM600 programnodrošinājuma apmācības, releju konfigurēšanu un parametrizēšanu, IEC61850 komunikācijas protokola konfigurēšanu (Client-Server, GOOSE, Process Bus).,