Iekārtas

EnergoPro SIA piedāvājumā ir sekojošas iekārtas apakšstacijām no 0,4 kV līdz 330 kV un augstāk:

  • Jaudas transformatori līdz 330kV;
  • Sausā tipa un hermētiski eļļas transformatori;
  • Strāvmaiņi un spriegummaiņi;
  • SF6 un gaisa izolētās slēgiekārtas;
  • Vidējā sprieguma un augstsprieguma atdalītāji un slēdži;
  • Vidējā sprieguma un augstsprieguma kabeļu aksesuāri;
  • Releju aizsardzības paneļi un termināļi;
  • Tālvadības un uzraudzības sistēmas.