Par mums

Darbības jomas

  • inženiertehnisko pakalpojumu nodrošināšana elektroenerģijas segmentā
  • primāro un sekundāro elektrisko iekārtu piegāde
  • releju aizsardzības un vadības sistēmu projektēšana, izgatavošana un nodošana ekspluatācijā
  • apmācību nodrošināšana piedāvātajiem pakalpojumiem

Pakalpojumi

Inženiertehniskie pakalpojumi ietver projektēšanu, ražošanu, piegādi, konfigurēšanu, rūpnīcas pieņemšanas testus, nodošanas darbus un pieņemšanas testus objektā, apmācības, RTU, SCADA, releju aizsardzību, sakarus, viedās tīkla sistēmas un tās atsevišķās daļas Latvijā un ārvalstīs.

Komanda