Servisi

Iekārtas

EnergoPro SIA piedāvājumā ir sekojošas iekārtas apakšstacijām no 0,4 kV līdz 330 kV un augstāk:

  • Jaudas transformatori līdz 330kV;
  • Sausā tipa un hermētiski eļļas transformatori;
  • Strāvmaiņi un spriegummaiņi;
  • SF6 un gaisa izolētās slēgiekārtas;
  • Vidējā sprieguma un augstsprieguma atdalītāji un slēdži;
  • Vidējā sprieguma un augstsprieguma kabeļu aksesuāri;
  • Releju aizsardzības paneļi un termināļi;
  • Tālvadības un uzraudzības sistēmas.

Projektu vadība

EnergoPro SIA piedāvā projektu vadības pakalpojumus vidēja un augstsprieguma apakšstaciju izbūves projektos. Pieredzējuši speciālisti piedalīsies projektā no projektēšanas posma līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī iekārtu apkalpošanā garantijas un pēcgarantijas periodā.

Automatizācija

EnergoPro SIA ražo un piegādā RTU (Remote Terminal Unit) paneļus un SCADA (Supervisory Control And Data Acquition) risinājumus, ieskaitot projektēšanu, konfigurēšanu, rūpnīcas pieņemšanas testus (FAT) un signālu pārbaudi objektā.

RTU un SCADA paneļi tiek piegādāti eletrotīklu, elektrostaciju un rūpniecības segmentiem.

Paneļu izgatavošana

EnergoPro SIA ražo un piegādā releju aizsardzības paneļus apakšstacijām no 6kV līdz 750kV.

Piedāvājam labākos releju automātikas zematslēgas risinājumus, ieskaitot projektēšanu, releju konfigurēšanu mūsu ražotnē, rūpnīcas pieņemšanas testus (FAT), ieregulēšanu objektā un nodošanu ekspluatācijā.

Pārbaudes

Elektroenerģijas sadales un pārvades apakšstacijās līdz 330kV apmācīts un kompetents personāls veic releju aizsardzības un automātikas konfigurēšanu un ieregulēšanu.
Izmantojot Omicron testa aprīkojumu veicam releju aizsardzības, kopdarbības ar vadības sistēmu un mērmaiņu pārbaudes objekta nodošanai ekspluatācijā.
Sekojot jaunākajām tendencēm augstspriegumu apakšstaciju risinājumiem esam ieguvuši sertifikātu par digitālo apakštaciju releju aizsardzības ieregulēšanu un pārbaudi.

Iekārtu serviss

EnergoPro SIA piedāvā vidējā sprieguma iekārtu apkopi un pēcgarantijas remontu. Tāpat veicam esošo iekārtu aprīkošanu objektā ar motoru piedziņām un citiem tehniskiem risinājumiem. Mūsu personāls ir kvalificēts un izgājis apmācību ražotāja rūpnīcās.

Elektroenerģijas sadales un pārvades apakšstacijās līdz 330kV, kas nodotas ekspluatācijā, veicam releju aizsardzības un mērmaiņu kārtējās pārbaudes , kā arī ārpuskārtas pārbaudes releju aizsardzības defektu noteikšanai un to novēršanai. Iekārtu ražotājrūpnīcas praktiskajos kursos ir iegūtas zināšanas par pusvadītāju un mikroprocesoru relejiem, kas ir bijuši ekspluatācijā vairāk kā 20 gadus to nomaiņu un ieregulēšanu, piedāvājot labākos risinājumus.

Apmācības

Piedāvājam iegūt vai atjaunot zināšanas, jauniem kā arī pieredzējušiem releju aizsardzības inženieriem par sadales tīklu SPACOM, RED500, REF542plus, Relion 615, 620 un 630 sērijas relejiem un pārvades tīklu Relion 650 un 670 sērijas relejiem. Kursi ietver PCM600 programnodrošinājuma apmācības, releju konfigurēšanu un parametrizēšanu, IEC61850 komunikācijas protokola konfigurēšanu (Client-Server, GOOSE, Process Bus).,